Medicinsk ordlista – m

maceration
macerationen
uppmjukning, (vävnads)upplösning under inverkan av vätskor
macerera
macererar
macerering
macererat
macererade
göra mjuk, lösa upp, till exempel upplösning av huden efter lång tid i vatten
macula lutea
gula fläcken, ansamling av gult pigment (xantofyll) och cirka 7 miljoner tappar i den centrala delen av näthinnan
MADRS
frågeformulär för bedömning av graden av depression
makrocyt
makrocyten
makrocyterna
makrocyter
förstorade röda blodkroppar
makrocytos
makrocytosen
tillstånd där de röda blodkropparna är förstorade
makrofag
makrofagen
makrofagerna
makrofager
cell med förmåga att "äta", fagocytera, partiklar och större molekyler som uppfattas som främmande
makroglossi
macroglossi
stor tunga
makroskopisk
makroskopiska
som kan ses med blotta ögat, till exempel makroskopisk hematuri, blod i urinen som ses med blotta ögat
makula
fläck
makuladegeneration
maculadegeneration
Ögonsjukdom med åldersförändringar i näthinnans gula fläck också kallad AMD (age-related macular degeneration). Den vanligaste orsaken till blindhet.
makulopapulös
makulopapulösa
makulopapulöst
hudförändringar med små välavgränsade fläckar (maculae) och knottror (papler)
makulopati
makulopatin
sjukdomar i hornhinnan
makulös
makulösa
makulöst
fläckig
malabsorption
malabsorptionen
försämrat näringsupptag från tarmen
malasi
malasin
malasierna
malasier
uppmjukning
malformation
malformationen
malformationerna
malformationer
missbildning
malign
maligna
malignt
elakartad
malignitet
maligniteten
elakartat tillstånd
malleol
malleolen
malleolerna
malleoler
fotknöl
malletfinger
dropp- eller hängfinger, då ytterleden på ett finger inte går att sträcka ut eftersom sträcksenans fäste på yttersta leden lossat
malleus
mellanörats hammare, ett av hörselbenen
malnutrition
malnutritionen
malnutritionerna
malnutritioner
undernäring
malocklusion
malocklusionen
malocklusionerna
malocklusioner
felaktig sammanbitning (tänderna)
malposition
malpositionen
malpositionerna
malpositioner
felställning
malrotation
malrotationen
malrotationerna
malrotationer
felvridning, i medicinska sammanhang att tarmen inte har vridit sig som den ska under fostertiden, vilket kan leda till tarmvred
MALT
MALT-lymfom
mucosa associated lymphoid tissue-lymfom, lymfoid vävnad i slemhinnor, en speciell form av lymfom
mamillarlinje
mamillarlinjen
mamillarlinjerna
mamillarlinjer
en tänkt, lodrät linje genom bröstvårtan
mamillen
bröstvårtan
mamma
mammae
kvinnobröst, bröstkörtel
mammarplastik
mammarplastiken
mammarplastikerna
mammarplastiker
kirurgisk korrigerande operation vid olika storlek på brösten
mammografi
mammografin
mammografierna
mammografier
röntgenundersökning av bröstkörteln
mandibel
mandibeln
mandiblerna
mandibler
underkäken
mandibula
underkäken
mandrin/mandräng
mandrinen/mandrängen
mandrinerna/mandrängerna
mandrin
ledtråd eller renstråd
mani
manin
manierna
manier
onormal upprymdhet och oro
manifest
manifesta
tydlig, påvisbar
manifestation
manifestationen
manifestationerna
manifestationer
tydligt uppträdande eller framträdande
manifestera
manifesterar
manifestering
manifesterat
manifesterade
markera, visa
manipulation
manipulationen
manipulationerna
manipulationet
hantering eller handhavande, används också som beteckning på behandlingsmetod med speciella handgrepp (manuell medicin)
manisk
maniska
onormalt upprymd
manometer
manometern
manometrar
manometrarna
tryckmätare
manometri
manometrin
manometrierna
manometrier
tryckmätning
manschett
manschetten
manschetterna
manschetter
binda eller annan anordning för att åstadkomma ett tryck eller stöd, till exempel blodtrycksmanschett
MAO
Monoaminooxidas, ett enzym som bryter ner signalämnen som adrenalin, noradrenalin, dopamin och andra katekolaminer. Hämning av MAO kan ha gynnsam effekt på depression
MAOH
irreversibla hämmare av MAO-A och MAO-B (monoaminooxidas)
marginell
marginella
marginellt
på gränsen, marginell effekt = liten effekt
margo
anatomisk term för kant på ett ben eller på ett organ
marisk
marisken
mariskerna
marisker
hemorrojd, hud-slemhinneflik som hänger ut från ändtarmsöppningen
marsupialisering
marsupialisation
marsupialisationen
marsupialiseringen
kirurgiskt ingrepp varvid en cysta som finns nära huden öppnas, och kanterna sys fast i den kringliggande huden
mastalgi
mastalgin
smärta i bröstet eller bröstkörtelområdet
mastcell
mastcellen
mastcellerna
mastceller
mastocyter, en celltyp som förekommer i bindväv, framförallt kring kärl och under ytepitelet i hud, andningsvägar och mag–tarmkanal, utsöndrar histamin som påverkar intilliggande blodkärl
mastektomi
mastektomera
mastektomerar
mastektomering
mastektomerat
mastektomerade
mastektomin
mastektomierna
mastektomier
operativt borttagande av en kvinnas bröstkörtel
mastikation
mastikationen
tuggning
mastit
mastiten
mastiterna
mastiter
inflammation i bröstkörtel
mastodyni
mastodynin
smärta i bröstkörtelområdet
mastoidit
mastoiditen
mastoiditerna
mastoiditer
inflammation i de små luftfyllda hålrummet i benet bakom örat
maternell
maternella
maternellt
som har med modern att göra
matur
matura
maturt
mogen
maturation
maturationen
mognad
maxilla
maxilla
maxillan
maxillorna
maxillor
överkäken, kindbenet
maxillaris
som rör överkäken
maxillär
maxillära
maxillärt
som har med överkäken att göra
MBD
"minimal brain dysfunction", en beteckning för hyperaktivitetsstörningar (hos barn)
MCP
metakarpofalangealled, den innersta fingerleden
MCT
MCT-fett
"medium chain triglycerides", medellånga fettsyror
MCTD
mixed connective-tissue disease, blandad bindvävssjukdom
meatus
öppning
medial
mediala
medialt
närmast mitten
median
medianen
medianerna
medianer
det mittersta värdet, med lika många värden som är högre respektive lägre
medianplan
medianplanen
medianplan
medianplanet
mittplanet
medianvärde
medianvärdet
medianvärdena
medianvärden
det mittersta värdet
mediastinal
mediastinala
mediastinalt
i främre, mittersta delen av brösthålan
mediastinoskopi
Undersökning där man via halsgropen för in ett böjligt rör (endoskop) med ljuskälla genom huden och ner i hålrummet bakom bröstbenet. Genom skopet kan man inspektera området och ta prover på lymfknutor (till exempel för att se om en cancertumör har spridit sig).
mediastinum
främre, mittersta delen av brösthålan bakom bröstbenet, mellan lungorna
mediator
mediatorn
mediatorerna
mediatorer
förmedlare, till exempel ämnen som förmedlar impulser mellan nerver och muskler
medikamentellt exantem
utslag som orsakas av en reaktion på ett läkemedel
medioklavikularlinje
medioklavikularlinjen
medioklavikularlinjerna
medioklavikularlinjer
en tänkt lodrät linje nedåt från nyckelbenets mitt
medulla
märg
medullär
medullära
medullärt
som har med märgen att göra
megacolon
starkt utspänd tjocktarm
megakolon
starkt utspänd tjocktarm
megaloblast
megaloblasten
megaloblasterna
megaloblaster
stor erytroblast (förstadium till de sjuka röda blodkropparna), vilka förekommer vid megaloblastiska anemier
megalomani
megalomanin
storhetsvansinne, ovanligt höga tankar om sig själv
mekonium
meconium
barnbeck, det nyfödda barnets första mjuka avföring
mekoniumileus
meconiumileus
blockering i tunntarmen av mekonium (den första avföringen från ett nyfött barn)
melanin
svarta, bruna och röda pigment som finns i djur- och växtriket och som ger färg åt hud, hår och ögats iris
melankoli
melankolin
melankolierna
melankolier
tungsinne, djup depression
melanom
melanomen
melanom
melanomet
elakartad tumör, i huden eller ögat, som uppstår från de pigmentbildande cellerna i kroppen, melanocyterna tumör som uppstår från de pigmentbildande cellerna i kroppen, melanocyterna
melanose
melanosen
melanoserna
melanoser
utbredd pigmentering av huden
melanosis coli
svartfärgad slemhinna i tjocktarmen
melatonin
melatoninet
hormonliknande substans som avsöndras från talgkottkörteln, mer i mörker än i ljus
melena
svart/mörkfärgad, tjärliknande avföring - ett tecken på blödning i övre delen av mag-tarmkanalen
membran
membranet
membranerna
membraner
hinna
membranös
membranösa
membranöst
hinnliknande
MEN
multipel endokrin neoplasi, en ärftlig sjukdom där patienterna utvecklar flera olika godartade och eventuellt elakartade tumörer som utgår från endokrina körtlar
menarche
tidpunkten för kvinnans första menstruation
menarke
menarken
tidpunkten för kvinnans första menstruation
meningeal
meningeala
meningealt
som gäller hjärnhinnorna
meningeom
meningeomen
meningeom
meningeomet
tumör som utgår från hjärnhinnorna, oftast godartad
meningism
meningismen
smärtor och tecken på irritation i hjärnhinnorna, bland annat huvudvärk och nackstelhet
meningit
meningiten
meningiterna
meningiter
hjärnhinneinflammation
menisk
menisken
meniskerna
menisker
halvmåneformade broskskivor i knäleden
meniskruptur
meniskrupturen
meniskrupturerna
meniskrupturer
sprucken, skadad menisk (broskskiva) i knäleden
menometrorragi
menometrorragin
rikliga blödningar från livmodern både under menstruation och mellan menstruationerna
menopaus
menopausen
upphörandet av kvinnans menstruation
menorragi
menorragin
rikliga menstruationsblödningar med normala intervall
mental
mentala
mentalt
som gäller sinnet
mesenterial
mesenteriala
mesenterialt
avser tarmkäxet, bindväv som fäster tarmar och andra bukorgan vid den bakre bukväggen
mesenteriell
mesenteriella
mesenteriellt
avser tarmkäxet, bindväv som fäster tarmar och andra bukorgan vid den bakre bukväggen
mesenteriell trombos
mesenteriella trombosen
mesenteriella tromboserna
mesenteriella tromboser
blodpropp eller blodkoagel i blodkärl i tarmkäxet
mesenterium
mesenteriet
tarmkäxet, bindväv som fäster tarmar och andra bukorgan vid den bakre bukväggen
metafysen
metafys
fys
fysen
Rörben har långsmala skaft, diafyser, och tjocka ändar, epifyser. Mellan dem sitter metafysen. Under barndomen sitter den så kallade fysen mellan meta- och epifysen. Den försvinner när man växt klart
mjölkintolerans
onormal reaktion på mjölk och mjölkprodukter
mjölkproteinallergi
allergisk reaktion på grund av mjölkprotein
modic
modic-förändringar
förändringar i vertebrala ändplattor som identifieras genom MRT. De associeras med låga ryggsmärtor och har möjligen andra terapeutiska möjligheter

På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.