reboundfenomen

när en behandling med ett läkemedel upphör återgår tillståndet till det ursprungliga, ibland blir det till och med sämre än vad det var från början
RA
RCA
RCT
RF
RMR
RR
RRI
RRR
RRT
RSV