fall-kontrollstudie

En studieform som undersöker en grupp människor som har en sjukdom (fallen) med en grupp människor som inte har sjukdomen (kontrollerna). Studien granskar tidigare exponering för olika faktorer som skiljer de två grupperna åt. För varje fall utses en eller flera kontroller. Fall och kontroller måste vara lika varandra vad gäller ålder, kön och ofta sociodemografiska faktorer. Detta är ett studieupplägg som är bäst när man försöker utvärdera orsaken till sällsynta sjukdomar, till exempel sällsynta cancerformer.