diures

urinutsöndring mätt under en viss tidsperiod
D
DIC
DIP
DLE
DM1
DM2
DNA
DSA
DVT
DXA
DXR