Gå direkt till huvudinnehållet

Så använder du som vårdgivare patientinformationer i Medibas

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vårdgivarens informationsansvar

Tänk på att alltid läsa igenom den patientinformation du lämnar ut så att du vid behov kan förklara närmare och förtydliga sådant som är särskilt relevant eller irrelevant för just den patient du har framför dig. Detta har ett stort pedagogiskt värde, jämfört med om patienten själv letar information på nätet. Tänk också på att skriftlig patientinformation inte passar alla.

Hitta patientinformation

Du hittar patientinformation om den diagnos du söker på flera sätt. Du kan antingen använda sökfältet överst på sidan eller navigera dig fram via kapitlen från "hamburgermenyn" uppe till vänster om Medibasloggan. Är du inne på en text för vårdgivare hittar du länk till tillhörande patientinformation längst ner i varje text. För att komma dit kan du, hellre än att skrolla dig ner, klicka på knappen "PATIENTINFORMATION" precis under artikelmenyn uppe till vänster på sidan, eller använda länken ”Patientinformation” i artikelmenyn.

Patientinformationens upplägg

Huvuddelen av patientinformationerna är, liksom texterna för vårdgivare, översikter av olika diagnoser eller symtom. Det finns också en del mer allmänt skrivna texter om ämnen som till exempel träning i kombination med graviditet eller om lymfsystemet. Översiktsartiklarna inleds med en kort beskrivning av tillståndet följt av orsak, diagnos, behandling, prognos och eventuella länkar till vidare information och patientföreningar. Patientinformation om de kroniska sjukdomarna går mer på djupet än patientinformation om tillfälliga tillstånd, och därför är de förstnämnda ibland uppdelade i flera olika texter; en som handlar om diagnostiken, en annan om behandling, en tredje om prognosen etc.

Patientinformationer med ”patientrådgivning” i titeln

De patientinformationer som har ”patientrådgivning” i titeln är symtomguider och är tänkta för patienten innan denna kommer till läkarbesöket. Dessa texter kan därmed vara ett stöd för till exempel vårdpersonalen vid tillfällen då man har kontakt med patienten inför besöket. Denna typ av patientinformation kan också vara till nytta för patienter som har återkommande besvär eller vill lära sig mer om hur sjukvården utreder symtom. 

Skriv ut eller skicka

Patientinformationen kan skrivas ut och överlämnas till patienten vid besöket eller skickas via egna system. 

Illustrationer och animationer

I Medibas finns över tusen teckningar, fotografier och animationer, som visar eller förklarar tillstånd, diagnos eller funktion i kroppen. Genom att klicka på ”Illustrationer” under respektive kapitel får man upp en förteckning över teckningar, fotografier och animationer som är relevanta för kapitlet. I texterna för vårdgivare finns länkar till illustrationer och animationer längst ner på sidan. För att komma dit kan man skrolla sig ner eller klicka på ankarlänken ”Illustrationer” i artikelmenyn uppe till vänster.

I de olika patientinformationerna finns ofta bilder och animationer infällda i texten och/eller som länkar nederst. Det går också bra att använda sökfältet överst på sidan för att hitta det man söker.