Gå direkt till huvudinnehållet

Förbehåll

Senast uppdaterad: Publicerad:


Medicinska sakkunnig och andra bidragsgivare har lagt ner ett stort arbete på att kvalitetssäkra informationen i Medibas så att den är i enlighet med rådande medicinska riktlinjer.

På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan varken medicinska, tekniska och administrativa bidragsgivare eller utgivaren garantera att all information är korrekt och fullständig i alla avseenden.

Läkare, sjuksköterskor, studenter, och andra användare/läsare måste därför basera sina kliniska avgöranden på en självständig bedömning och om nödvändigt söka information från andra källor, standardverk och produktbeskrivningar. Detta gäller särskilt i samband med förskrivning av läkemedel.

Informationen i Medibas är avsedd att stötta, inte ersätta, förhållandet mellan patienten/brukaren och dennas läkare.