Hjälp & Kontakt

Kontakt

  • Frågor eller tips till redaktionen: e-post redaktion@medibas.se
  • Frågor om abonnemang och lösenord: telefonnummer 08 409 322 90 eller e-post kundservice@medibas.se
  • Frågor om hur man ska använda Medibas: telefonnummer 08 409 32 225 eller e-post info@medibas.se
  • Skicka post: Medibas AB, Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm
  • Sociala Medier: Vi finns på Facebook och LinkedIn.

Vi på Medibas hjälper gärna till med frågor kring abonnemang och är tacksamma för återkoppling och förbättringsidéer. Vi har dock ingen möjlighet att ge råd i enskilda medicinska ärenden.

Abonnemang 

Inloggning

Vi som arbetar på Medibas


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.