Dynamisk spirometri

Indikationer

  • Utredning vid misstanke om lungsjukdom som orsak till en patients symtom, till exempel hosta, andfåddhet eller ansträngningsutlösta besvär.
  • Följa behandlingseffekten hos patienter med astma.
  • Följa lungfunktionsförlusten hos patienter med KOL.
  • Följa lungfunktionen hos personer som arbetar med potentiellt lungskadliga ämnen.
  • Följa patienter som behandlas med läkemedel som kan ge lungskador.

Kontraindikationer

Definitioner

Genomförande

Felkällor

Reversibilitet

Tolkning av spirometrin

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.