Gå direkt till huvudinnehållet

Ortostatisk blodtrycksmätning

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


  1. Lahrmann H, Cortelli P, Hilz M et al. EFNS guidelines on the diagnosis and management of orthostatic hypotension. Eur J Neurol 2006; 13: 930-6. PubMed  
  2. Brigniole M, Alboni P, Benditt DG et al. Guidelines on management (diagnosis and treatment) of syncope - update 2004. Executive Summary. Europace 2004; 25: 2054-72. PubMed  
  3. Brandes A, Lund Henriksen F. Ortostatisk blodtryksmåling. Ugeskr Læger 2008; 170: 2704. PubMed  
  4. Lanier JB, Mote MB, Clay EC. Evaluation and management of orthostatic hypotension. Am Fam Physician. 2011 Sep 1;84(5):527-536. pmid: 21888303. PubMed  
  5. Brignole M, Moya A, de Lange FJ, et al. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J 2018; 39: 1883. pmid:29562304 PubMed  
  6. Vårdhandboken. Förberedelser. 2019-11-07 (Hämtad 2020-05-13). www.vardhandboken.se  
  7. Juraschek SP, Daya N, Rawlings AM, et al. Association of History of Dizziness and Long-term Adverse Outcomes With Early vs Later Orthostatic Hypotension Assessment Times in Middle-aged Adults. JAMA Intern Med 2017. doi:10.1001/jamainternmed.2017.2937 DOI  
  • Peter Henriksson, professor och överläkare, Enheten för kardiovaskulär medicin, Karolinska institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet