Gå direkt till huvudinnehållet

Ultraljud njurar och urinvägar

Senast reviderad:
Sakkunnig:


 1. Region Halland. Röntgenhandbok Ultraljud 2022-04-20 (hämtad 2023-02-09). vardgivare.regionhalland.se  
 2. Huang DY, Yusuf GT, Daneshi M, et al. Contrast-enhanced ultrasound (CEUS) in abdominal intervention. Abdom Radiol (NY). 2018;43(4):960-976. doi:10.1007/s00261-018-1473-8PMID: 29450615 PubMed  
 3. Patel K, Batura D. An overview of hydronephrosis in adults. Br J Hosp Med (Lond). 2020;81(1):1-8. doi:10.12968/hmed.2019.0274PMID: 32003628 PubMed  
 4. Silverman SG, Pedrosa I, Ellis JH, et al. Bosniak Classification of Cystic Renal Masses, Version 2019: An Update Proposal and Needs Assessment. Radiology. 2019;292(2):475-488. doi:10.1148/radiol.2019182646PMID: 31210616 PubMed  
 5. Podoll A, Walther C, Finkel K. Clinical utility of gray scale renal ultrasound in acute kidney injury. BMC Nephrol. 2013;14:188. Published 2013 Sep 8. doi:10.1186/1471-2369-14-188PMID: 24011084 PubMed  
 6. Caravaca-Fontán F, Fernández-Juárez G, Praga M. Acute kidney injury in interstitial nephritis. Curr Opin Crit Care. 2019;25(6):558-564. doi:10.1097/MCC.0000000000000654PMID: 31503026 PubMed  
 7. Floege J, Amann K. Primary glomerulonephritides. Lancet. 2016;387(10032):2036-2048. doi:10.1016/S0140-6736(16)00272-5PMID: 26921911 PubMed  
 8. Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom. Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård. Sveriges regioner i samverkan (hämtad 2023-02-16) d2flujgsl7escs.cloudfront.net  
 9. Svensk Barnnefrologisk Förening. UVI-riktlinjer, 2013 nefro.barnlakarforeningen.se  
 10. Safian RD. Renal artery stenosis. Prog Cardiovasc Dis. 2021;65:60-70. doi:10.1016/j.pcad.2021.03.003PMID: 33745915 PubMed  
 11. Standardiserat vårdförlopp urinblåse- och urinvägscancer. RCC. Hämtad 2023-02-27 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 • Johan Järte, överläkare, specialist radiologi
 • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas