Gå direkt till huvudinnehållet

Ultraljud buk

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Huang DY, Yusuf GT, Daneshi M, et al. Contrast-enhanced ultrasound (CEUS) in abdominal intervention. Abdom Radiol (NY). 2018;43(4):960-976. doi:10.1007/s00261-018-1473-8PMID: 29450615 PubMed  
  2. Montoya J, Stawicki SP, Evans DC, et al. From FAST to E-FAST: an overview of the evolution of ultrasound-based traumatic injury assessment. Eur J Trauma Emerg Surg. 2016;42(2):119-126. doi:10.1007/s00068-015-0512-1PMID: 26038031 PubMed  
  3. Region Stockholm. Kunskapsstöd för vårdgivare. Trauma - initialt omhändertagande. November 2021 (hämtad 2023.02-09) kunskapsstodforvardgivare.se  
  4. Region Halland. Röntgenhandbok Ultraljud 2022-04-20 (hämtad 2023-02-09). vardgivare.regionhalland.se  
  5. European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB). Riktlinjer och rekommendationer för god klinisk praxis för kontrastförstärkt ultraljud (CEUS) i levern. Uppdaterad 2020. www.thieme-connect.de  
  • Johan Järte, överläkare, specialist radiologi
  • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas