Gå direkt till huvudinnehållet

MRT knäled

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


 1. Panych LP, Madore B. The physics of MRI safety. J Magn Reson Imaging. 2018;47(1):28-43. doi:10.1002/jmri.25761 PMID: 28543948 PubMed  
 2. Region Kronoberg MRT knäled 2018-04-27 (2023-01-23) dokpub.regionkronoberg.se  
 3. Nationella rekommendationer. Svensk uroradiologisk förening. MR-kontrastmedel 2017-11-24 (hämtad 2023-01-23).
 4. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Traumatiska knäskador. Publicerad: 2021-12-30 (hämtad: 2023-01-23). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 5. Trunz LM, Morrison WB. MRI of the Knee Meniscus. Magn Reson Imaging Clin N Am. 2022;30(2):307-324. doi:10.1016/j.mric.2021.11.009PMID: 35512892 PubMed  
 6. Kaarre J, Helou D, Karlsson J, Samuelsson K. ABC om Meniskskador. Lakartidningen. 2022;119:21241. Published 2022 Jun 8.PMID: 35678228 PubMed  
 7. Kopf S, Beaufils P, Hirschmann MT, et al. Management of traumatic meniscus tears: the 2019 ESSKA meniscus consensus. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020;28(4):1177-1194. doi:10.1007/s00167-020-05847-3PMID: 32052121 PubMed  
 8. Good L, Meunier A. Akuta knäskador Acute knee injuries. Lakartidningen. 2007;104(34):2322-2327.PMID: 17907554 PubMed  
 9. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Publicerad 2021-01-20 (Hämtad 2023-01-26). www.socialstyrelsen.se  
 10. 1177 Undersökning med magnetkamera 2021-09-29 (Hämtad 2023-01-26) www.1177.se  
 11. American College of Radiology: ACR Manual on MR Safety 2020 (hämtad 2023-01-26) www.acr.org  
 • Johan Järte, överläkare, specialist radiologi
 • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin medicinsk redaktör Medibas