Gå direkt till huvudinnehållet

Hjärt-lungröntgen

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


 1. Region Halland, Röntgenhandbok skelett HSH 2022-12-29 (hämtad 2023-02-17). vardgivare.regionhalland.se  
 2. Svenska infektionsläkarföreningen. Vårdprogram för samhällsfövärvad pneumoni 2016. (hämtad 2023-02-16). infektion.net  
 3. Västra Götalandsregionen. Samhällsförvärvad bakteriell pneumoni hos barn. Regional medicinsk riktlinje. April 2019 mellanarkiv-offentlig.vgregion.se  
 4. O'Connor AR, Morgan WE. Radiological review of pneumothorax. BMJ. 2005;330(7506):1493-1497. doi:10.1136/bmj.330.7506.1493PMID: 15976424 PubMed  
 5. Mansel JK, Rosenow EC 3rd, Smith TF, Martin JW Jr. Mycoplasma pneumoniae pneumonia. Chest. 1989;95(3):639-646. doi:10.1378/chest.95.3.639PMID: 2646077 PubMed  
 6. Svenska infektionsläkarföreningen. Vårdprogram tuberkulos 2022 (hämtad 2023-02-16) infektion.net  
 7. Müller NL, Coxson H. Chronic obstructive pulmonary disease. 4: imaging the lungs in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax. 2002;57(11):982-985. doi:10.1136/thorax.57.11.982PMID: 12403883 PubMed  
 8. Hunninghake GW, Lynch DA, Galvin JR, et al. Radiologic findings are strongly associated with a pathologic diagnosis of usual interstitial pneumonia. Chest. 2003;124(4):1215-1223. doi:10.1378/chest.124.4.1215Hunninghake GW, Lynch DA, Galvin JR, et al. Radiologic findings are strongly associated with a pathologic diagnosis of usual interstitial pneumonia. Chest. 2003;124(4):1215-1223. doi:10.1378/chest.124.4.1215 DOI  
 9. Stark P. Imaging of pleural plaques, thickening, and tumors. UpToDate, Jan 2023 (hämtat 23-02-21 www.uptodate.com  
 10. 1177. Lungröntgen 2020-08-20 (hämtad 2023-02-17). www.1177.se  
 11. Nyman U, Bajc M, Eriksson H, et al. Diagnostik av lungemboli hos gravida. Skintigrafi eller datortomografi? Diagnosis of pulmonary embolism in pregnant women. Scintigraphy or computer tomography?. Lakartidningen. 2010;107(15):989-994.PMID: 20464916 PubMed  
 12. SWESEMs utbildningsutskott. Lungröntgen tolkning 2016-08-11 (hämtad 2023-02.-18) slf.se  
 13. Nyman U, Cederlund K. Lunginfiltrat – suddigt begrepp som inte bör användas. Läkartidningen 8-9/2023 lakartidningen.se  
 14. Infektionsläkarföreningen. Infektion.net. Våprdprogram pneumoni 2010 (hämtad 2023-02-23) infektion.net  
 15. Nyman U. Infiltrat som tecken på lungembolism--den gäckande skuggan Infiltrates as signs of pulmonary embolism--the elusive shadow. Lakartidningen. 2009;106(18-19):1262-1267.PMID: 19537497 PubMed  
 16. Standardiserat vårdförlopp lungcancer. Hämtad 2023-02-27 cancercentrum.se  
 17. Stark P. (2012). Goldman´s Cecil Medicine (Twenty-Fourth Edition): 84 -Imaging in Pulmonary disease p 516-523.DOI10.1016/B978-1-4377-1604-7.00084-1 doi.org  
 18. Green DB, Legasto AC, Drexler IR, Gruden JF. Pulmonary fibrosis on the lateral chest radiograph: Kerley D lines revisited. Insights Imaging. 2017;8(5):483-489. doi:10.1007/s13244-017-0565-2PMID: 28786002 PubMed  
 • Johan Järte, överläkare, specialist radiologi
 • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas