Gå direkt till huvudinnehållet

DT av buk

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. ESUR (European Society of Urogenital Radiology) Guidelines on Contrast Agents, 10th version (2018). www.esur-cm.org  
  2. Svensk Förening för Medicinsk Radiologi. Kontrastmedelsrekommendationer. Rekommendationer metformin. 2018-05-07 (Hämtad 2021-01-17). www.sfmr.se  
  • Johan Järte, leg läkare, överläkare, specialist i radiologi