Gå direkt till huvudinnehållet

Små, ospecifika förändringar i lungor

Datortomografi är en undersökningsmetod som använder röntgenstrålar för att detaljerat avbilda delar av kroppen. Ibland hittar man små förändringar i lungorna som är ospecifika. I vissa fall ska de följas upp för att i ett tidigt skede kunna upptäcka eventuell lungcancer.

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Publicerad:


Vad är små, ospecifika förändringar i lungor?

Datortomografi är en undersökning med röntgen som kan ge mycket detaljerad information om organen inne i kroppen. Vid en datortomografi av bröstkorgen avbildas bland annat lungor, hjärta och stora kärl inne i bröstkorgen. Bilderna bedöms av en radiolog – en läkare som har specialiserat sig på bilddiagnostik. 

Ibland påvisas små, millimeterstora förändringar i en lunga som inte gör att radiologen misstänker en farlig sjukdom som lungcancer. Det är inte helt klart vad förändringarna beror på. I enstaka fall kan förändringarna växa och därmed tala för lungcancer. För att tidigt upptäcka sådana växande förändringar brukar man undersöka lungorna med jämna mellanrum med nya datortomografiundersökningar. 

Uppföljning

Hur man ska följa upp små, ospecifika förändringar i lungor beskrivs i ett nationellt vårdprogram för lungcancer. Hur ofta och hur länge man behöver följas beror på:

  • Storleken på förändringen. En enda förändring som är mindre än sex millimeter behöver inte följas upp. 
  • Om det fanns en eller flera förändringar vid första undersökningen. Flera förändringar gör att man behöver följas upp snabbare. 
  • Hur förändringen såg ut vid den första undersökningen. En helt tät, solid förändring kan behöva följas upp oftare än andra förändringar. Om förändringen är ojämn eller befinner sig i övre delen av lungan behöver man också utreda oftare eller under en längre tid. 
  • Om det finns andra riskfaktorer för att utveckla lungcancer. En förhöjd risk finns vid ett flertal faktorer såsom ålder, exponering för tobaksrök, ärftlighet för lungcancer, kvinnligt kön och andra lungsjukdomar såsom KOL eller lungfibros. 

Radiologen gör vanligen en rekommendation om hur ofta och hur länge lungförändringarna behöver följas upp, beroende på alla riskfaktorer. Det kan variera från ingen uppföljning alls till årliga kontroller i fem års tid. 

Prognos

Fynd av en ospecifik förändring i lungan kan leda till oro för att man har lungcancer i ett tidigt stadium. Risken för cancer är dock i de flesta fall liten och genom rekommenderade kontroller kan man upptäcka en eventuellt farlig utveckling i god tid. 

Om det uppstår symtom i form av långvarig hosta över sex veckors tid, bröst- eller skuldersmärta utan tydlig förklaring eller blodig hosta bör man söka sjukvård igen eftersom det är symtom som kan tala för lungcancer. Exponering för tobaksrök ger en ökad risk för lungcancer och bör undvikas.

Vill du veta mer