Gå direkt till huvudinnehållet

Datortomografi av bröstkorgen

En datortomografi är en undersökning av bröstkorgen med hjälp av röntgenstrålar. Undersökningen kan avbilda bland annat lungor, hjärta och större kärl.

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Senast reviderad:


Vad är datortomografi (DT)?

DT är en förkortning av datortomografi. Ett annat namn för datortomografi är skiktröntgen. På engelska heter det CT – computed tomography. Inte sällan används den engelska förkortningen i svensk text. 

Hur fungerar det?

Datortomografibilder skapas av samma typ av röntgenstrålar som vid vanlig röntgen. Röntgenkällorna och de delar som fångar upp strålarna – röntgenmottagarna eller detektorerna – rör sig samtidigt runt området som avbildas.

Bröstkorgen med brösthålan avbildas i många horisontella snitt, så kallade tvärsnittsbilder. Tvärsnittsbilderna tas en och en. Medan traditionell röntgen ger en "platt" tvådimensionell bild där organ i främre delen av kroppen projiceras över organ längre bak, framställer datortomografin bilder utan att något organ skymmer underliggande organ. Med bearbetning av bilderna på en dator kan snitten sättas samman till en tredimensionell bild. Tillsammans med kontrastmedelsinsprutning kan tumörer och inflammationssjukdomar ofta framställas bättre genom att blodförsörjningen synliggörs.

Fördelen med metoden är att den kan påvisa mycket små förändringar och att den kan skilja mjukvävnad med ganska lika täthet. En nackdel är att tekniken använder strålning och man ska därför inte göra undersökningen i onödan. Magnetkamerabilder är ofta bättre när man ska bedöma mjukvävnad med mycket lik täthet. 

Datortomografi av bröstkorgen

En datortomografi av bröstkorgen, thorax, ger detaljerade tvärsnittsbilder och tredimensionella bilder av bland annat lungorna, bronkerna (luftrören), lungsäcken (pleura), strukturer i mittre delen av brösthålan (mediastinum), hjärtat, större kärl och ryggraden. Bildkvaliteten kan ibland förbättras vid samtidig användning av kontrast. Man sprutar då in kontrast direkt in i blodet.

När tas datortomografi av bröstkorgen?

Datortomografi av brösthålan används först och främst i utredning av tillstånd där man misstänker att sjukdomar i bröstkorgen kan förklara symtomen eller fynden. Exempel är infektioner, påvisning av tumörer och inflammation i lungorna och bronkerna. Man kan också avbilda en blodpropp i lungpulsådern.

Hur går undersökningen till?

Patienten undersöks liggande på ett motoriserat bord som rör sig in i en rörliknande öppning. Patienten måste ligga helt stilla under undersökningen för att bilderna inte ska bli oskarpa. Under bildupptagningen uppmanas man att hålla andan.

Apparaturen, röntgenkällor och röntgenmottagare i "tuben/röret" rör sig runt patienten medan bilderna tas. Undersökningen brukar inte ta lång tid och bilderna visas direkt på en skärm.

Om det finns behov av att framställa ett område tydligare kan det ibland sprutas in kontrastmedel i blodet. Vissa upplever en känsla av värme i kroppen när kontrastmedlet sprutas in och andra reagerar med illamående och eventuellt kräkningar. Det handlar inte om en allergisk reaktion. Genom att andas långsamt och djupt kan man dämpa obehaget.

Patientförberedelser

Det finns några saker som behöver beaktas när man ska göra en datortomografi:

  • Om den som ska undersökas är gravid måste hon säga till det i förväg eftersom datortomografi under graviditet bör undvikas. 
  • Den som skickar patienten till en datortomografiundersökning ska informera röntgenavdelningen om patienten har en allergi mot kontrastmedel eller andra svåra allergier.
  • I vissa fall är det nödvändigt att sätta ut vissa läkemedel inför undersökningen om kontrast används. Det beror främst på njurfunktionen, hos personer med nedsatt njurfunktion ska man vara försiktigare. Läkemedlet metformin, en vanlig medicin vid diabetes, kan ge en ökad risk för allvarliga biverkningar om man har nedsatt njurfunktion. Hos vissa personer ska man därför sätta ut medicinen i samband med undersökningen. 
  • Klaustrofobiska reaktioner kan förekomma, men de allra flesta genomför undersökningen utan större besvär. Undersökningen går, till skillnad från en magnetkameraundersökning, mycket fort. Patienter som är mycket oroliga kan få lugnande medel.

Vad kan påvisas?

Undersökningen ger en bra framställning av knölar, tumörer och cystor både i lungvävnaden och i vävnaden runt om och mellan lungorna. Datortomografi kan påvisa en rad förändringar som missas på vanlig röntgen. Kontrastmedel som sprutas in i blodet kan förbättra bildkvaliteten.

Ibland ses små, ospecifika förändringar i lungorna som inte direkt talar för en farlig sjukdom men som behöver följas upp. I vissa fall kan de bli större och då behöver man ta reda på vad det är för förändringar. 

Vill du veta mer?