Gå direkt till huvudinnehållet

Hjärt-lungröntgen

Hjärt-lungröntgen kallas ofta bara lungröntgen och är röntgenundersökning av bröstkorgen där man förutom lungorna kan se lungsäcken, hjärtat, kroppspulsådern och skelett.

Faktagranskad av: Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Senast reviderad:


Bröstkorgen

Bröstkorgen (thorax) omfattar revben, lungor med lungsäck (pleura), bronker och i mittpartiet (mediastinum) hjärtat, kroppspulsådern luftstrupen och matstrupen. 

När görs röntgen av hjärta och lungor?

Hjärt-lungröntgen avbildar lungor, lungsäck, hjärta och kroppspulsådern (aortabågen), mediastinum och bröstkorgens skelett. Undersökningen kan användas främst för att diagnostisera lungsjukdomar till exempel lunginflammation, men kan också visa förändringar i andra organ i bröstkorgen. Röntgen kan utföras som del i uppföljning av hjärt. och lungsjukdom.

Undersökningen gör det möjligt att följa utvecklingen av en lungsjukdom över tid. Undersökningen kan också ge värdefull information om hjärtsvikt eller andra hjärtsjukdomar. Hos kritiskt sjuka används hjärt-lungröntgen också för att kontrollera läget av inlagda rör, kateter eller annan utrustning.

Undersökningen

Patienten ska vara avklädd upptill och eventuella halskedjor ska tas av. Rutinmässigt består undersökningen av två bilder framifrån och från sidan Bilderna tas företrädesvis med patienten stående. Bilder med liggande patient har sämre kvalitet och är svårare att tolka men undersökningen görs liggande på små barn och de som av andra anledningar har svårt att stå.

Patienten ska helst att andas in djupt och hålla andan medan bilden tas samt stå stilla men undersökning kan göras även om patienten inte kan medverka. Undersökningen tar bara några minuter. Bilderna bedöms sedan av en röntgenläkare.

Vad kan undersökningen visa?

Rutinmässigt bedöms lungorna, mittendelen av bröstet, mellangärdet, hjärtat, hjärtats och mediastinums position, revben och ryggrad.

Röntgenläkaren tittar efter förändringar i lungorna som kollapsad lungvävnad, förtätningar, tecken på vätska, förstorade lymfkörtlar eller tumörer. Man kan se tecken till många olika sjukdomar, bland annat eventuell lunginflammation, tumör, punkterad lungsäck, lungtuberkulos, sarkoidos, skelettförändring och förstorat hjärta.

Vid behov av vidare utredning av lungfynd görs ofta med vidare utredning med till exempel bronkoskopi, datortomografi eller magnetkamera. Hjärtförstoring bedöms bäst med ultraljud, hjärtekokardiografi.

Vill du veta mer?

  • Hjärt-lungröntgen -för vårdpersonal

Källor

Referenser

Detta dokument är baserat på det professionella dokumentet Hjärt- lungröntgen. Referenslistan för detta dokument visas nedan.