Gå direkt till huvudinnehållet

P/S-Zink

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  • Theodorsson E och Berggren Söderlund, M (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  1. Kambe T, Tsuji T, Hashimoto A, Itsumura N. The Physiological, Biochemical, and Molecular Roles of Zinc Transporters in Zinc Homeostasis and Metabolism. Physiol Rev. 2015;95(3):749-784. PMID: 26084690. PubMed  
  2. Suter PM, Russell RM. Vitamin and Trace Mineral Deficiency and Excess. In: Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. eds. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. McGraw Hill; 2018. E-bok (hämtad 2022-10-06). accessmedicine-mhmedical-com.sll.idm.oclc.org  
  3. Livsmedelsverket. Zink. 2022-06-17 (hämtad 2022-10-06). www.livsmedelsverket.se  
  4. Läkemedelsboken. Vitaminer, mineraler och spårämnen. Senast ändrad 2018-04-20 (hämtad 2022-10-06). lakemedelsboken.se  
  5. Abrams SA. Zinc deficiency and supplementation in children. UpToDate. Last updated Feb 24, 2022 (hämtad 2022-10-06). www.uptodate.com  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas