Gå direkt till huvudinnehållet

P/S-Vitamin D

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Theodorsson E och Berggren Söderlund, M (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. Livsmedelsverket. Brugård Kunde, Å. Råd om D-vitamintillskott till riskgrupper Risk- och nyttohanteringsrapport. Livsmedelverkets rapportserie nr 21 2018. ISSN 1104-7089
  3. Center JR, Nguyen TV, Sambrook PN et al. Hormonal and biochemical parameters and osteoporotic fractures in elderly men. J Bone Min Res 2000; 15: 1405-11. PubMed  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet