Gå direkt till huvudinnehållet

P/S-Urat

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  • Nilsson-Ehrle P, Berggren Söderlund M, Theodorsson E et al (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2012.
  1. Choi HK, Mount DB, Reginato AM; American College of Physicians; American Physiological Society. Pathogenesis of gout. Ann Intern Med 2005; 143: 499-516. Annals of Internal Medicine  
  2. Rustad P, Felding P, Franzson L, Kairisto V, Lahti A, Martensson A, Hyltoft Petersen P, Simonsson P, Steensland H, Uldall A. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271-84. PubMed  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset

Tidigare sakkunniga

  • Geir Thue, specialist i allmänmedicin, med.dr.NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen, Norge
  • Sverre Sandberg, överläkare vid Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus och professor i allmänmedicin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen, Norge
  • Ulrik Gerdes, överläkare, med.dr., Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov, Danmark
  • Hans Christian Kjeldsen, specialistläkare i allmänmedicin, fil.dr, Aarhus Universitet, afd. for almen medicin. Praktiserande läkare, Århus, Danmark