Gå direkt till huvudinnehållet

P/S/U-Urat

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  • Theodorsson E och Berggren Söderlund, M (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  1. Maiuolo J, Oppedisano F, Gratteri S, Muscoli C, Mollace V. Regulation of uric acid metabolism and excretion. Int J Cardiol. 2016;213:8-14. PMID: 26316329. PubMed  
  2. King C, Lanaspa MA, Jensen T, Tolan DR, Sánchez-Lozada LG, Johnson RJ. Uric Acid as a Cause of the Metabolic Syndrome. Contrib Nephrol. 2018;192:88-102. PMID: 29393133. PubMed  
  3. Theodorsson E och Berggren Söderlund, M (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  4. Mount DB. Urate balance. UpToDate. Last updated: September 24, 2021 (hämtad 2022-10-10). www.uptodate.com  
  5. Keefe P, Bokhari SRA. Fanconi Syndrome. StatPearls. Last updated July 4, 2022 (hämtad 2022-10-10). www.ncbi.nlm.nih.gov  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas