Gå direkt till huvudinnehållet

P/S-Tyroxin, P/S-fritt T4

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Hallengren B, Karlsson A. Sköldkörteln – tyreoidea. I: Werner S, red. Endokrinologi. 3:e upplagan, Stockholm: Liber AB; 2015.
  2. Douyon L, Schteingart DE. Effect of obesity and starvation on thyroid hormone, growth hormone, and cortisol secretion. Endocrinol Metab Clin North Am 2002 2002; 31: 173-89.
  3. Nedvidkova J, Papezova H, Haluzik M, Schreiber V. Interaction between serum leptin levels and hypothalamo-hypophyseal-thyroid axis in patients with anorexia nervosa. Endocr Res 2000; 26: 219-30. PubMed  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset