Gå direkt till huvudinnehållet

P/S-TSH-receptorantikroppar

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  • Nilsson-Ehle P, red. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, 9:e uppl. Lund: Studentlitteratur 2012: 160-161
  1. Nilsson-Ehle P (red.): Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 8. udg., Lund: Studentlitteratur, 2003.
  2. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
  3. Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009.
  • Anders Kallner, docent, Klinisk kemi och koagulation, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK1), K1, Karolinska Institutet, Stockholm