Gå direkt till huvudinnehållet

B-Trombocyter B-Tpc

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


  • Nilsson-Ehrle P, Berggren Söderlund M, Theodorsson E et al (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2012.
  1. Ingerslev J. Hæmostase- og trombosesygdomme. I: Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, red. Medicinsk Kompendium. 17 udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009. p. 1888-907.
  2. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2 udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset