Gå direkt till huvudinnehållet

B-Trombocyter

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Sang Y, Roest M, de Laat B, de Groot PG, Huskens D. Interplay between platelets and coagulation. Blood Rev. 2021;46:100733. PMID: 32682574 PubMed  
  2. Theodorsson E och Berggren Söderlund, M (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  3. Viss.nu. Region Stockholm. Trombocytopeni. Senast uppdaterd april 2018 (hämtad 2022-10-17). viss.nu  
  4. Nationellt vårdprogram för myeloproliferativ neoplasi. Kapitelöversikt Myeloproliferativ neoplasi. Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2022-05-03 (hämtad 2022-10-17).
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas