Gå direkt till huvudinnehållet

S-Transglutaminasantikroppar

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition. Nationellt vårdprogram för celiaki. 2020-01-01 (Hämtad 2022-10-27). gastro.barnlakarforeningen.se  
  3. Rashid M, Lee J. Serologic testing in celiac disease: Practical guide for clinicians. Can Fam Physician. 2016 Jan;62(1):38-43. pmid: 26796833 PubMed  
  4. Lebwohl B, Sanders DS, Green PHR. Coeliac disease. Lancet 2018; 391(10115): 70-81. pmid: 28760445 PubMed  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas