Gå direkt till huvudinnehållet

P/S-Transferrinreceptor, TfR

Senast reviderad:


  1. Theodorsson E, Söderlund M (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. Lopez A, Cacoub P, Macdougall IC, Peyrin-Biroulet L. Iron deficiency anaemia. Lancet. 2016;387(10021):907-916. PMID:26314490. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas