Gå direkt till huvudinnehållet

Syra-basbalansstatus

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Shaw I, Gregory K. Acid-base balance: a review of normal physiology. BJA Educ. 2022;22(10):396-401. PMID: 36132879. PubMed  
  2. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  3. Ayers P, Dixon C, Mays A. Acid-base disorders: learning the basics. Nutr Clin Pract. 2015;30(1):14-20. PMID: 25533439. PubMed  
  4. Olsson de Capretz P, Lindeman E, Dryver E. ABC om Syra–bastolkning på akuten Analysis of acid-base disturbances in the emergency department. Lakartidningen. 2021;118:21087. PMID: 34826329. PubMed  
  5. SWESEMs utbildningsutskott. Blodgastolkning. 2019-02-11 (hämtad 2022-10-21). cms.medibas.se  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas