Gå direkt till huvudinnehållet

S/U-Osmolalitet

Publicerad:
Sakkunnig:


  1. Region Norrbotten. S, U- Osmolalitet. Klinisk kemi. Giltig från 2022-06-11 (hämtad 2022-10-27). www.nllplus.se  
  2. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas