Gå direkt till huvudinnehållet

S/P-Specifika IgE-antikroppar

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. NIAID-Sponsored Expert Panel, Boyce JA, Assa'ad A, et. al. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: report of the NIAID-sponsored expert panel. J Allergy Clin Immunol 2010; 126: 6 Suppl:S1-58.
  2. Muraro A, Werfel T, Hoffmann-Sommergruber K, et al. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines: diagnosis and management of food allergy. Allergy 2014; 69(8): 1008-25. PMID: 24909706. PubMed  
  3. Karolinska Universitetslaboratoriet. Phadiatop (IgE). Senast reviderad 2022-07-05 (hämtad 2022-10-20). www.karolinska.se  
  4. Kowal K. DuBuske L. Overview of in vitro allergy tests. UpToDate. last updated May 03, 2021 (hämtad 2022-10-20). www.uptodate.com  
  5. Theodorsson E och Berggren Söderlund, M (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  6. Region Norrbotten. P, S- IgE, Immunglobulin E, antikroppar mot specifikt allergen. Sunderby sjukhus. Klin kem lab. Giltig från 2022-09-07 (hämtad 2022-10-20). www.nllplus.se  
  7. Tourlas K, Burman D. Allergy Testing. Prim Care. 2016;43(3):363-374. PMID: 27545728. PubMed  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas