Gå direkt till huvudinnehållet

Specifika IgE-antikroppar

Senast reviderad:


  • Nilsson-Ehle P, red. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, 9:e uppl. Lund: Studentlitteratur 2012: 150-152
  1. NIAID-Sponsored Expert Panel, Boyce JA, Assa'ad A, et. al. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: report of the NIAID-sponsored expert panel. J Allergy Clin Immunol 2010; 126: 6 Suppl:S1-58.
  2. Sampson HA. Ho D. Relationship between food‐specific IgE concentration and the risk of positive food challenges in children and adolescents. J Allergy Clin Immunol 1997;100:444‐51.
  • Kurt Østhuus Krogh, specialist inom barnsjukdomar, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim (rev. 2011)
  • Anders Kallner, docent, Klinisk kemi och koagulation, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK1), K1, Karolinska Institutet, Stockholm