Gå direkt till huvudinnehållet

Sexualhormonbindande globulin, SHBG

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Theodorsson E och Berggren Söderlund, M (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet