Gå direkt till huvudinnehållet

Ery-Sänkningsreaktion, SR

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Tishkowski K, Gupta V. Erythrocyte Sedimentation Rate. StatPearls. Last update May 8, 2022 (hämtad 2022-10-06). www-ncbi-nlm-nih-gov.sll.idm.oclc.org  
  2. Theodorsson E och Berggren Söderlund, M (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  3. Bray C, Bell LN, Liang H, et al. Erythrocyte Sedimentation Rate and C-reactive Protein Measurements and Their Relevance in Clinical Medicine. WMJ. 2016;115(6):317-321. PMID: 29094869. PubMed  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas