Gå direkt till huvudinnehållet

S/P-Reumatoid faktor, RF

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  • Theodorsson E och Berggren Söderlund, M (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  1. Nishimura K, Sugiyama D, Kogata Y, et al. Meta-analysis: Diagnostic accuracy of Anti-cyclic citrullinated peptide antibody and rheumatoid factor for rheumatoid arthritis. Ann Intern Med 2007; 146: 797-808. PMID: 17548411 PubMed  
  2. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Reumatoid artrit. Giltigt från och med: 2021-05-12 (hämtad 2022-10-05). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas