Gå direkt till huvudinnehållet

B-Retikulocyter

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. VISS. Region Stockholm. Anemiutredning. Uppdaterad januari 2018 (hämtad 2022-10-05). viss.nu  
  3. Pierre RV. Reticulocytes. Their usefulness and measurement in peripheral blood. Clin Lab Med 2002; 22: 63-79. PubMed  
  4. Rai D, Wilson A M, Moosavi L. Histology, Reticulocytes. StatPearls. Last updated February 17, 2022 (hämtad 2022-10-05). www.ncbi.nlm.nih.gov  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas