Gå direkt till huvudinnehållet

P-PTH, paratyreoideahormon

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  • Theodorsson E och Berggren Söderlund, M (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  1. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. Westerberg PA, Linde T, Ljunggren O. Osteomalaci på grund av tumörorsakad fosfatbrist. Fokus på FGF23 i fysiologi och klinik Osteomalacia due to phosphate deficiency caused by a tumor. Focus on FGF23 in physiology and clinic. Lakartidningen. 2012;109(32-33):1414-1416. PMID: 22953430. PubMed  
  3. Ohman K, Larsson T, Spaak J. Vitamin D-brist vid njursvikt. Riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom Vitamin D deficiency in kidney failure. Risk factor for cardiovascular disease. Lakartidningen. 2010;107(46):2884-2887. PMID: 21197784. PubMed  
  4. Cusano NE, Cipriani C, Bilezikian JP. Management of normocalcemic primary hyperparathyroidism. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2018;32(6):837-845. PMID: 30665550. PubMed  
  5. Läkemedelsboken. Rubbningar i kalciumomsättningen. Senast ändrad 2018-03-28 (hämtad 2022-09-26). lakemedelsboken.se  
  6. Jamal SA, Miller PD. Secondary and tertiary hyperparathyroidism. J Clin Densitom. 2013;16(1):64-68. PMID: 23267748. PubMed  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas