Gå direkt till huvudinnehållet

U-Proteinfraktioner

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Singh G. Serum and Urine Protein Electrophoresis and Serum-Free Light Chain Assays in the Diagnosis and Monitoring of Monoclonal Gammopathies. J Appl Lab Med. 2020;5(6):1358-1371. PMID:33150391 PubMed  
  2. Nationellt vårdprogram myelom, RCC 2019 www.cancercentrum.se  
  3. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas