Gå direkt till huvudinnehållet

P/S-Prokalcitonin (P/S-PCT)

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. Svenska Infektionsläkarföreningen. Vårdprogram sepsis och septisk chock. 2018-06-26 (hämtad 2022-10-27) infektion.net  
  3. Ternhag A, Cars O, Norman C, Struwe J. Antibiotika eller inte – prokalcitonin kan vägleda behandlingsval. Läkartidningen 2010 Apr 14-20;107(15):985-8. PMID: 20464915. PubMed  
  4. Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2021-11-01 (hämtad 2022-10-27) www.folkhalsomyndigheten.se  
  5. Strama. Tecken på allvarlig infektion hos vuxna 2018-01-30 (hämtad 2022-10-27) strama.se  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas