Gå direkt till huvudinnehållet

U-pH, vätejonaktivitet

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Winter WE. The Kidney. In: Laposata M. eds. Laposata's Laboratory Medicine: Diagnosis of Disease in the Clinical Laboratory, 3e. McGraw Hill; 2019. E-bok (hämtad 2022-10-20). accessmedicine.mhmedical.com  
  2. Wald R. Urinalysis in the diagnosis of kidney disease. UpToDate. Last updated April 20, 2022 (hämtad 2022-10-20). www.uptodate.com  
  3. Hitzeman N MD, Greer D MD, MPH, Carpio E MD. Office-Based Urinalysis: A Comprehensive Review. Am Fam Physician. 2022;106(1):27-35B. PMID: 35839369. PubMed  
  4. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas