Gå direkt till huvudinnehållet

S-Neuronspecifik enolas, NSE

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Karolinska universitetslaboratoriet. Neuronspecifikt enolas 22-09-16 (hämtad 22-11-11) www.karolinska.se  
  2. RCC Standardiserat vårdförlopp för neuroendokrina buktumörer 2022-04-26 (hämtat 2022-11-11) kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  3. RCC Nationellt Vårdprogram lungcancer 2022-05-10 (hämtad 2022-11-11) kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  4. Rylander C, Friberg H, Larsson EM, Liedholm LJ, Rubertsson S, Cronberg T. Bedömning av neuro­logisk prognos efter hjärtstopp - Uppdaterade rekommendationer från Svenska HLR-rådets expertgrupp Assessment of neurologic prognosis after cardiac arrest. Updated recommendations from the Swedish CPR Council Expert Group. Lakartidningen. 2017;114:EIUH. Published 2017 Jun 2.PMID: 28586081 PubMed  
  5. Sato S, Kato J, Sawada M, et al. Usefulness of neuron-specific enolase as a serum marker of metastatic melanoma. J Dermatol. 2020;47(10):1141-1148. doi:10.1111/1346-8138.15502PMID: 32734632 PubMed  
  6. Isgrò MA, Bottoni P, Scatena R. Neuron-Specific Enolase as a Biomarker: Biochemical and Clinical Aspects. Adv Exp Med Biol. 2015;867:125-143. doi:10.1007/978-94-017-7215-0_9PMID: 26530364 PubMed  
  7. Region Skåne Analysportalen Neuronspecifikt Enolas NSE 2022-03-30 (hämtad 2022-11-11). analysportalen-labmedicin.skane.se  
  8. Lodin K, Söderholm R, Carstens H. ABC om cancer utan känd primärtumör. Lakartidningen. 2020;117:FXMD. Published 2020 May 4.PMID: 32365211 PubMed  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas