Gå direkt till huvudinnehållet

fP-Metoxikatekolaminer

Publicerad:
Sakkunnig:


  1. Theodorsson E. Söderlund M. (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. Karolinska universitetslaboratoriet, Metoxikatekolaminer, fP-, Klinisk kemi 2022.06-03 (hämtad 2022-10-17) www.karolinska.se  
  3. RCC. Nationellt vårdprogram binjuretumörer. 2020-01-11 (hämtad 2011-10-17) kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  4. Berke K, Constantinescu G, Masjkur J, et al. Plasma Steroid Profiling in Patients With Adrenal Incidentaloma. J Clin Endocrinol Metab. 2022;107(3):e1181-e1192. doi:10.1210/clinem/dgab751.Berke K, Constantinescu G, Masjkur J, et al. Plasma Steroid Profiling in Patients With Adrenal Incidentaloma. J Clin Endocrinol Metab. 2022;107(3):e1181-e1192. doi:10.1210/clinem/dgab751PMID: 34665854 PubMed  
  5. Burns C, Kidron A. Biochemistry, Tyramine. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; October 13, 2021.PMID: 33085344 PubMed  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset