Gå direkt till huvudinnehållet

P-Laktat

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Theodorsson E. Berggren Söderlund M. (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. Domínguez R, Maté-Muñoz JL, Serra-Paya N, Garnacho-Castaño MV. Lactate Threshold as a Measure of Aerobic Metabolism in Resistance Exercise. Int J Sports Med. 2018;39(3):163-172. doi:10.1055/s-0043-122740PMID: 29284165 PubMed  
  3. Höjer J, Persson H, Personne M. Falskt förhöjda laktatvärden kan avslöja etylenglykolförgiftning Falsely elevated lactate levels can reveal ethylene poisoning. Lakartidningen. 2008;105(7):438-440.PMID: 18368890 PubMed  
  4. Khrais A, Ali H, Choi S, Ahmed A, Ahlawat S. D-Lactic Acidosis in Short Bowel Syndrome. Cureus. 2022;14(5):e25471. Published 2022 May 30. doi:10.7759/cureus.25471PMID: 35783896 PubMed  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Veronica Pahlberg specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas