Gå direkt till huvudinnehållet

MCV, MCH, MCHC (erytrocytindices)

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. Viss.nu Region Stockholm. Vårdprogram anemiutredning. Senast uppdaterad januari 2018 (hämtad 2022-10-30). viss.nu  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas