Gå direkt till huvudinnehållet

P/S-Kromogranin A

Senast reviderad:


  1. Theodorsson E. Söderlund M. (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. RCC Standardiserat vårdförlopp för bneuroendokrina buktumörer 2022-04-26 (hämtat 2022-10-20) kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  3. RCC Nationellt vårdprogram Lungcancer, Karcinoider. 2022-05-10 (hämtad 2022.10-20). kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  4. Mahata SK, Corti A. Chromogranin A and its fragments in cardiovascular, immunometabolic, and cancer regulation. Ann N Y Acad Sci. 2019;1455(1):34-58. doi:10.1111/nyas.14249PMID: 31588572 PubMed