Gå direkt till huvudinnehållet

U-Ketoner

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Evans K. Diabetic ketoacidosis: update on management. Clin Med (Lond). 2019 Sep;19(5):396-398. doi: 10.7861/clinmed.2019-0284. PMID: 31530688;
  2. Theodorsson E. Berggren Söderlund M. (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  3. Vårdgivare Skåne. Vårdriktlinjer laboratoriemedicin. Semikvantitativ urinanalys 2020-05-07 (hämtad 2022-10-20). vardgivare.skane.se  
  4. Long B, Lentz S, Gottlieb M. Alcoholic Ketoacidosis: Etiologies, Evaluation, and Management. J Emerg Med. 2021;61(6):658-665. doi:10.1016/j.jemermed.2021.09.007PMID: 34711442 PubMed  
  5. Höjer J. Alkoholketoacidos är en väl dokumenterad men tämligen okänd diagnos - Möjlig orsak till dödsfall bland personer med alkoholproblem Alcoholic ketoacidosis – a review. Lakartidningen. 2017;114:EP6D. Published 2017 Oct 3.PMID: 28994854 PubMed  
  • Anders Kallner, docent och f d överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset