Gå direkt till huvudinnehållet

Pt(U)-Katekolaminer

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Theodorsson E. Söderlund M. (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. RCC Standardiserat vårdförlopp Neuroendokrina buktumörer 2022-04-26 (hämtad 2022-10-06) kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  • Anders Kallner, docent och f d överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset