Gå direkt till huvudinnehållet

Kalcium, totalt, S/P-Ca

Senast reviderad:


  • Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  1. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. Viss.nu kunskapsstod.Hyperkalcemi juni 2019 (hämtad 2022-09-22). viss.nu  
  • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset