Gå direkt till huvudinnehållet

P/S-Kalcitonin

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  • Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  1. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. RCC. Nationellt vårdprogram Sköldkörtelcancer 2021-09-07 (hämtad 2022-09-22). kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  3. Region Skåne. Analysportalen.S-Kalcitonin på Cobas Pro. 2022-01-18 (hämtad 2022-09-22) analysportalen-labmedicin.skane.se  
  • Anders Kallner, docent och f d överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset