Gå direkt till huvudinnehållet

U-Erytrocyter, testremsa

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Vårdgivare Skåne. Vårdriktlinjer laboratoriemedicin. Semikvantitativ urinanalys 2020-05-07 (hämtad 2022-10-20). vardgivare.skane.se  
  2. Theodorsson E. Berggren Söderlund M. (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  3. Anwar MY, Gupta V. Myoglobinuria. [Updated 2022 May 23]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557379/ www.ncbi.nlm.nih.gov  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas