Gå direkt till huvudinnehållet

B-Hemoglobin

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. Blood as a Circulatory Fluid & the Dynamics of Blood & Lymph Flow. In: Barrett KE, Barman SM, Brooks HL, Yuan JJ. eds. Ganong's Review of Medical Physiology, 26e. McGraw Hill; 2019. E-bok (hämtad 2022-10-28). accessmedicine.mhmedical.com  
  3. Farid Y. Bowman NS. Lecat P. Biochemistry, Hemoglobin Synthesis. StatPearls. Last Update: May 8, 2022 (hämtad 2022-10-28). www.ncbi.nlm.nih.gov  
  4. Douglas SD, Douglas AG. Structure, Receptors, and Functions of Monocytes and Macrophages. In: Kaushansky K, Prchal JT, Burns LJ, Lichtman MA, Levi M, Linch DC. eds. Williams Hematology, 10e. McGraw Hill; 2021. E-bok (hämtad 2022-10-28). accessmedicine.mhmedical.com  
  5. Karolinska institutet. Mononukleära fagocyter. Svensk MeSH. (Hämtad 2022-10-28). mesh.kib.ki.se  
  6. Region Uppsala. Anemi – graviditet och postpartum. Godkänd 2022-10-06 (hämtad 2022-10-28). publikdocplus.regionuppsala.se  
  7. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Polycytemi. 2022-05-17 (hämtad 2022-10-29). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas