Gå direkt till huvudinnehållet

B-Hemoglobin

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition

Referensintervall

Aktuella indikationer

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens

Låga värden

Höga värden

Normala värden

Uppföljning av värden utanför referens

Källor

Centrala källor

Sakkunniga

  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset