Gå direkt till huvudinnehållet

P/S-HDL-kolesterol

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. Brunström M, Andersson J, Eliasson M, et al. SCORE2 – ett uppdaterat verktyg för att skatta kardiovaskulär risk. Läkartidningen. 2021;118:21164. lakartidningen.se  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas