Gå direkt till huvudinnehållet

Pt-Glukosbelastning

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. Socialstyrelsen. Gränsvärden för graviditetsdiabetes – Stöd för beslut om behandling (2015). www.socialstyrelsen.se  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas