Gå direkt till huvudinnehållet

U-Glukos, testremsa

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Theodorsson E. Berggren Söderlund M. (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. Keefe P, Bokhari SRA. Fanconi Syndrome. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; September 6, 2022.PMID: 30521293 PubMed  
  3. Vårdgivare Skåne. Vårdriktlinjer laboratoriemedicin. Semikvantitativ urinanalys 2020-05-07 (hämtad 2022-10-20). vardgivare.skane.se  
  • Anders Kallner, docent och f d överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas